Zagrożenia dotyczące podejrzenia o udział w Karuzeli podatkowej

Zagrożenia dotyczące podejrzenia o udział w Karuzeli podatkowej

Coraz częściej słyszy się o postępowaniach urzędów skarbowych dotyczących braku zwrotu vat oraz toczących się miesiącami, a nawet latami czynności kontrolnych i postepowań podatkowych w związku z wątpliwościami czy podatnicy nie są zamieszani w karuzele podatkowe mających na celu oszukańcze wyłudzenie vat. Niestety taka sytuacja może dotknąć nawet i co często ma miejsce uczciwych podatników (firmy).

W tym celu należy przybliżyć przede wszystkim sam mechanizm działania karuzeli podatkowej.

Pierwszym etapem jest tzw. Znikający podatnik którego celem jest najczęściej wystawienie faktury vat dokumentującej sprzedaż towaru. Najczęściej sprzedaż ta ma fizycznie miejsce towar zostaje sprzedany. Niestety znikający podatnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec budżetu państwa co może mieć różną postać w tym między innymi, nie składa deklaracji podatkowych lub składa z ujawnieniem zaniżonych kwot, nie odprowadza należnego vat do urzędu skarbowego, po jakimś czasie znika z rynku. Często właścicielami takich firm są po głębszej analizie osoby bez majątku, z brakiem fachowej wiedzy na temat specyfiki działalności jaką prowadzą itp. Natomiast towar przez takiego podatnika zostaje sprzedany wraz z całą potrzebną do tego dokumentacją jaka są najczęściej faktury sprzedaży, dokumenty WZ itd.

Następnym etapem jest Bufor. Jest on podatnikiem, który może być świadomym lub nieświadomym przestępczej działalności całego łańcucha firm. Bufor prowadzi najczęściej normalną działalność, składa właściwe deklaracje podatkowe, odprowadza podatki, odlicza podatek vat od zakupionego towaru od znikającego podatnika. Im więcej Buforów tym trudniej jest dla urzędu skarbowego wykryć charakter całego procederu w tym wykrycie na jakim etapie jest znikający podatnik oraz czy Bufor był świadomym czy nieświadomym uczestnikiem tych transakcji dlatego że Bufor jest pośrednikiem pomiędzy znikającym podatnikiem, a Brokerem do którego to sprzedawane są dalej towary.

Broker

Jest on następnym etapem w całym łańcuchu transakcji. Kupuje towary od Bufora oraz realizuje zyski. Należy wspomnieć, że może on być świadomym uczestnikiem lub padać ofiarą oszukańczego procederu gdzie wykorzystywana jest jego łatwowierność lub brak doświadczenia. Dla całej struktury najlepiej jest kiedy Broker ma już ugruntowaną pozycję rynkową oraz wysoki poziom obrotów gdyż może on realizować zyski bez wzbudzania podejrzeń ze strony urzędów skarbowych. Działalność Brokera polega na tym, iż kupując towar sprzedaje go on dalej już za granicę gdzie obowiązująca stawka VAT wynosi 0%. W ten sposób odlicza vat od faktur nabycia towaru następnie sprzedając ten sam towar już ze stawką 0%. Powyższe powoduje, że w deklaracjach podatkowych są kwoty do zwrotu dlatego też ważna jest ugruntowana pozycja rynkowa i dobra historia firmy w urzędach skarbowych gdyż do zwrotów wtenczas nie będzie zastrzeżeń.

Spółka wiodąca

Jest ona często organizatorem całego schematu powyższych transakcji oraz jest uczestnikiem karuzeli w ten sposób, iż kupiony towar w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzedaje dalej oraz zamyka cały łańcuch podmiotów. Może to robić za pośrednictwem kolejnych podmiotów lub nie.

 

Powyższe pokazuje, że w powyższym procederze ten sam towar może być wielokrotnie sprzedawany z zachowaniem pozorów transakcji przy wszystkich potrzebnych do tego dokumentach tj. fakturach, dokumentach magazynowych PZ i WZ, protokołach przekazania, listach przewozowych, przelewach, umowach itp. Natomiast celem całego procederu jest wyłudzenie podatku VAT. W związku z powyższym urzędy skarbowe wypracowały schematy działania, w przypadku których na podstawie wszelkich dowodów przy udowodnieniu podatnikom braku należytej staranności, braku dobrej wiary lub braku faktycznego przeprowadzenia czynności zwrot vat jest nienależny. Należy wskazać, iż brak możliwości odliczenia vat od zakupów dotyczyć będzie każdego z osobna podatnika w tym zarówno bufora jak i brokera. W takim przypadku każdy nieświadomy podatnik musi mieć świadomość udowodnienia

Należytej staranności

Zgodnie z tym terminem należy rozumieć wszelkie działania podmiotu gospodarczego jakie można od niego oczekiwać w celu upewnienia się przez podmiot, że transakcje w których brał udział nie wiążą się z przestępstwem w podatku vat jak również są legalne. Podatnicy mogą udowodnić należytą staranność na podstawie dostarczonego do urzędu skarbowego materiału dowodowego w tym. m.in.

– przesłuchań stron transakcji

– przesłuchań świadków

– zawartych umów

– dokumentach towarzyszących przeprowadzonym transakcjom tj. ubezpieczeniu towaru, dokumentach CMR, dokumentach magazynowych, zdjęciach towarów, potwierdzeniach płatności

– wydrukach z systemu VIES

– wydrukach z KRS

– historii firmy

– innych wskazujące na staranny dobór kontrahenta i realność przeprowadzonej transakcji

 

Dodatkowo również na podstawie dowodów podatnik zmuszony będzie do udowodnienia faktycznie przeprowadzonych czynności tzn. czy dany towar został kupiony i sprzedany, realności zastosowanej ceny jak również do udowodnienia dobrej wiary. Niestety w przypadku gdy na podstawie obiektywnych przesłanek w tym dowodów, na podstawie których organ podatkowy znajdzie podstawę na twierdzenia, iż podatnik nie wykazał jakiejkolwiek z powyższych przesłanek zwrot vat nie będzie należny.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /public_html/gaip.pl/wp-includes/plugin.php on line 437