Usługi audytorskie

Spółka w ramach usług audytorskich wykonuje badania sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Badamy zarówno sprawozdania jednostkowe oraz sprawozdania skonsolidowane grup kapitałowych. Oprócz powyższych usług, wykonujemy jeszcze usługi na rzecz przyszłych emitentów papierów wartościowych związanych z wejściem na GPW. Doradzamy oraz wykonujemy weryfikację części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych. Przeprowadzamy badania historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych.

Ponadto wykonujemy jeszcze szereg innych usług wynikających z kodeksu spółek handlowych, które wymagają zaangażowania Biegłego Rewidenta, do których zaliczamy badania planów połączenia spółek, ich przekształcenia lub podziału.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /public_html/gaip.pl/wp-includes/plugin.php on line 437