Prowadzenie ksiąg podatkowych

W zakresie prowadzonej działalności spółka oferuje również prowadzenie

– podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Oferujemy kompleksowe podejście do klienta, w ramach którego zapewniamy prowadzenie uproszczonej księgowości jaką jest KPiR wraz ze związanymi z nią ewidencjami vat, środków trwałych, wyposażenia itp.

-ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

W ramach tej usługi w sposób kompleksowy nasi pracownicy prowadzą ewidencje podatkowe przychodów pozwalające wyliczać zryczałtowany podatek dochodowy

Dodatkowo w celu kompleksowej obsługi firm zapewniamy wyliczenia pracowniczych list płac, sporządzanie deklaracji ZUS, wyliczanie deklaracji PIT-4 i inne.

 

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Usługi audytorskie

Spółka w ramach usług audytorskich wykonuje badania sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Badamy zarówno sprawozdania jednostkowe oraz sprawozdania skonsolidowane grup kapitałowych. Oprócz powyższych usług, wykonujemy jeszcze usługi na rzecz przyszłych emitentów papierów wartościowych związanych z wejściem na GPW. Doradzamy oraz wykonujemy weryfikację części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych. Przeprowadzamy badania historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych.

Ponadto wykonujemy jeszcze szereg innych usług wynikających z kodeksu spółek handlowych, które wymagają zaangażowania Biegłego Rewidenta, do których zaliczamy badania planów połączenia spółek, ich przekształcenia lub podziału.

Komitet audytu w nowej odsłonie

Dnia 21 czerwca weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089). Wraz z wejściem ustawy zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie powstawania oraz funkcjonowania komitetów audytu. W  obecnej formie komitet audytu musi powstać praktycznie w każdej spółce giełdowej.  Spółki giełdowe, które nie będą musiały tworzyć komitetu audytu muszą spełnić co najmniej dwie z trzech wartości:

  • średnioroczne zatrudnienie poniżej 50 osób
  • przychody nie większe niż 34 mln. zł
  • suma bilansowa nie większa niż 17 mln. zł

Takie warunki zwolnienia z obowiązku tworzenia komitetu audytu powodują, że w praktyce znacząca część spółek giełdowych jest zobowiązana do utworzenia komitetu audytu. Przy wybieraniu członków do komitetu audytu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, a mianowicie:

  • komitet audytu musi liczyć minimum 3 członków
  • przewodniczący komitetu musi być niezależny
  • większość członków komitetu musi być niezależna
  • co najmniej jeden członek komitetu audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży
  • co najmniej jeden członek komitetu audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Ustawodawca nałożył obowiązek dostosowania się do przepisów do 21 października 2017r.

Dokumentacja cen transferowych

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów potwierdziło, że pracuje nad wydłużeniem terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2017 rok. Takie niecodzienne podejście Ministerstwa związane jest z silnym sygnałem ze strony rynku, który wskazywał, że w takim terminie sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest niezwykle trudne. Obecnie doradcy podatkowi mocno zaangażowani w prace nad zamykaniem roku podatkowego, muszą się zmierzyć jeszcze z nowymi przepisami w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Na szczęście Ministerstwo Finansów proponuje wydłużenie terminu  do 30 września 2018 roku na sporządzenie takiej dokumentacji. Należy zaznaczyć, że również termin na sporządzenie dokumentacji TP za rok 2018  został wydłużony i zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów będzie można sporządzić tą dokumentację do 30 września 2019 roku. Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów pod linkiem

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ministerstwo-finansow-pracuje-nad-wydluzeniem-terminow-dla-podatnikow-w-zakresie-cen-transferowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark