Komitet audytu w nowej odsłonie

Dnia 21 czerwca weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089). Wraz z wejściem ustawy zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie powstawania oraz funkcjonowania komitetów audytu. W  obecnej formie komitet audytu musi powstać praktycznie w każdej spółce giełdowej.  Spółki giełdowe, które nie będą musiały tworzyć komitetu audytu muszą spełnić co najmniej dwie z trzech wartości:

  • średnioroczne zatrudnienie poniżej 50 osób
  • przychody nie większe niż 34 mln. zł
  • suma bilansowa nie większa niż 17 mln. zł

Takie warunki zwolnienia z obowiązku tworzenia komitetu audytu powodują, że w praktyce znacząca część spółek giełdowych jest zobowiązana do utworzenia komitetu audytu. Przy wybieraniu członków do komitetu audytu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, a mianowicie:

  • komitet audytu musi liczyć minimum 3 członków
  • przewodniczący komitetu musi być niezależny
  • większość członków komitetu musi być niezależna
  • co najmniej jeden członek komitetu audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży
  • co najmniej jeden członek komitetu audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Ustawodawca nałożył obowiązek dostosowania się do przepisów do 21 października 2017r.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /public_html/gaip.pl/wp-includes/plugin.php on line 437