Marcin Wenzel

Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od kilkunastu lat związany z rynkiem kapitałowym w zakresie Corporate Governance. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości grup kapitałowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach związanych z Due Diligence, IPO oraz pozyskiwaniu finansowania dłużnego na polskim rynku finansowym. Posiada szeroką wiedzę z zakresu wdrażania systemów kontroli wewnętrznej jak również zwiększania efektywności procesów finansowo-księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Marta Rogowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletnia główna księgowa i dyrektor finansowy odpowiedzialna za jednostki produkcyjno-handlowe, w których realizowała politykę finansowo-podatkową. Po zdaniu egzaminów oraz wpisie na listę doradców podatkowych nieprzerwanie doradza klientom w zakresie podatków zarówno materialnych jak i procedur podatkowych dając im bezpieczeństwo i swobodę w zakresie podejmowanych decyzji jak również w kontaktach z organami podatkowymi. Podczas badania sprawozdań finansowych wykorzystuje swoją wiedzę zarówno audytorską jak i podatkową mając w szczególności na uwadze zawiłości przepisów jak i transparentność wykonywanego zawodu.

Andrzej Łopuszniak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Politechnice Gdańskiej. Po zdanych egzaminach i wpisaniu na listę doradców podatkowych Andrzej wielokrotnie i z sukcesem uczestniczył w rozwiązywaniu zawiłych problemów podatkowych jak również wielokrotnie był pełnomocnikiem w postępowaniach przed Organami Podatkowymi jak i sądami Administracyjnymi w Polsce. Jako biegły rewident badał sprawozdania finansowe spółek kapitałowych łącząc swoje pasje w zakresie finansów i podatków. Andrzej biegle włada językiem angielskim.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark